Zástupca starostu obce:

Volebné obdobie: 2022 - 2026

Ján Tokár