Pozvánka na I. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 25.1.2023

Dátum uverejnenia: 20.01.2023

Pozvánka na I. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 25.1.2023