Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ Vrbnica:

Volebné obdobie: 2022 - 2026

Dubjak Juraj
Dubjak Richard
Kančiová Jolana
Kudelás Dušan
Petera Matúš
Šutai-Paľo Ján
Tokár Ján

Komisie obce

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

predseda:  Ján Tokár

Komisia na ochranu verejného zdravia

Dušan Kudelás

Komisia pre školstvo

Juraj Dubjak

Komisia športu a mládeže

Richard Dubjak

Komisia pre sociálne účely

Ján Šutai Paľo