Zápisnice a uznesenia

NázovDátumDokument
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.202326.09.2023Stiahnuť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbnica 2023 – 2027 s platnosťou do roku 203028.07.2023Stiahnuť
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.07.202328.07.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.202330.06.2023Stiahnuť
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.04.202327.04.2023Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva26.01.2023Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti16.01.2023Stiahnuť