Kontakt

Adresa obecného úradu

Vrbnica 25
072 16 Hatalov

Kontakt:

056/6493282
obecvrbnica@centrum.sk

Fakturačné údaje

IČO: 00325988
DIČ: 2020742713

Bankové spojenie

Prima Banka, a.s Slovensko
IBAN: SK46 5600 0000 0042 1909 7001

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Kontakty

Tokár Dominik

Starosta Obce

Dudášová Štefánia

Administratívna pracovníčka

Ing. Miroslav Tkáč

Ekonóm obce

Gabriela Hrehová

Kontrolór obce

Farský úrad Žbince

+421 56 649 33 40

Matrika Žbince

+421 56 649 31 06

ZŠ Vrbnica

+421 910 549 927

Stavebný úrad Michalovce

+421 56 68 64 279

Ambulancia
MUDr. Štefan Pažinka

+421 56 649 31 94

Ambulancia
MUDr. Eva Komanická

+421 905 414 733

Integrovaný záchranný systém

112

Prvá pomoc

155