Starosta obce

Starosta obce

Dominik Tokár

Kontakty:

Zástupca starostu: Ján Tokár

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta . Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie je 4- ročné a začína zložením sľubu. V majetkovoprávnych a pracovných vzťahoch je štatutárnym orgánom , v administratívnoprávnych je správnym orgánom .

Zloženie sľubu a začatie funkcie starostu: 28.11.2022

Plat starostu stanovuje zákon č. 253 / 1994 Z . z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  Novela č. 154 / 2011 uvedeného zákona v súčasnosti stanovuje plat starostovi obce v rozmedzí 1.001- 3.000 obyvateľov koeficient 2,2 násobku priemernej mzdy v NH za rok 2021 (1 211,- € ).