Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Vrbnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.obecvrbnica.sk.

Neprístupný obsah

Všetok obsah webového sídla je prístupný.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.7.2023

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.7.2023

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Vrbnica má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti.

Kontakt:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Hatalov

Tel: 056/6493282

E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Technický prevádzkovateľ webstránky

Webpress s.r.o.

Močarianska 31

07101 Michalovce

Tel: 0907 199 043

E-mail: info@webpress.sk

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Hatalov

Tel: 056/6493282

E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Dátum spustenia webového sídla

20.7.2023