Zmluvy

Názov dokumentuDátum uverejneniaPredmet zmluvyPartner/AdresaViac informácií
03/202419.06.2024NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovoSlovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zobraziť detaily
02/202428.03.2024Dodatok č.2/2024 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb zo dňa 29.03.2022Fúra s.r.o.
SNP 77,044 42 Rozhanovce
Zobraziť detaily
01/202408.02.2024ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Zobraziť detaily
09/202321.12.2023Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve č. U1009/2013MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Zobraziť detaily
08/202320.12.2023Dodatok č.1 k zmluve o dielo STAVOCONZULT, spol. s.r.o. Michalovce
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
Zobraziť detaily
07/202320.12.2023Zmluva o dielo STAVOCONZULT, spol. s.r.o. Michalovce
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
Zobraziť detaily
06/202323.11.2023Dodatok č.1/2024 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb zo dňa 29.3.2022Fúra s.r.o
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zobraziť detaily
05/202331.10.2023Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitalská 6, 814 55 Bratislava
Zobraziť detaily
04/202331.10.2023Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
Zobraziť detaily
03/202325.10.2023Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2023/NAF044Nadácia EPH
Plátennícka 2, 821 09 Bratislava - Ružinov
Zobraziť detaily
02/202301.09.2023Zmluva o poskytovaní stravyTibor Mandel - reštaurácia BUBO
Moravany 141, 07203 Moravany
Zobraziť detaily
1/202330.05.2023Dodatok - k zmluve o poskytovaní stravyTibor Mandel - reštaurácia BUBO
Moravany 141, 07203 Moravany
Zobraziť detaily
9/202228.09.2022Dodatok - k zmluve o poskytovaní stravyTibor Mandel - reštaurácia BUBO
Moravany 141, 07203 Moravany
Zobraziť detaily
8/202228.09.2022Dohoda č.22/42/012/114 o aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Seleziánov 1, 071 01 Michalovce
Zobraziť detaily
7/202228.09.2022Audit účtovnej závierky za rok 2021Ing. Jozef Rešetár
L.Svobodu 2357/12, 075 01 Trebišov
Zobraziť detaily
6/202227.07.2022Zmluva pre umiestnenie Z-BOXUPacketa Slovakia s.r.o
Kopčianska 82A, 85101 Bratislava
Zobraziť detaily
5/202203.06.2022Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Seleziánov 1, 071 01 Michalovce
Zobraziť detaily
4/202218.05.2022Finančný príspevok nadácia SPPNadácia SPP
Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava
Zobraziť detaily
3/202228.04.2022Rámcová zmluva-oprava výpočtovej techniky a dodávanie režijného materiáluMicomp s.r.o.
Hollého 8, 07101 Michalovce
Zobraziť detaily
2/202231.03.2022Rámcová zmluva - dovoz jedál zš VrbnicaTibor Mandel
Moravany 141, 07203 Moravany
Zobraziť detaily
1/202231.03.2022Rámcová zmluva-vývoz TKOFúra s.r.o
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zobraziť detaily
10/202115.03.2021Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičkeŠtatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava
Zobraziť detaily
9/202105.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/DZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
8/202104.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/DZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
7/202126.02.2021Zmluva o poskytnutí nenávaratného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitalská 4, 816 43 Bratislava
Zobraziť detaily
6/202126.02.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitalská 4, 816 43 Bratislava
Zobraziť detaily
5/202126.02.2021Zmluva o poskytnutí služieb /MOM/ testovanieDZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
4/202118.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb MOMDZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
3/202105.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/DZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
2/202120.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/DZS - M.K.TRANS, s.r.o
Staničná 3
Zobraziť detaily
1/202104.01.2021Zmluva o grantovom účtePrima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zobraziť detaily
6/202007.12.2020Zmluva o výpožičkeSlovenská republika - Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Zobraziť detaily
5/202010.07.2020Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmiFúra s.r.o
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zobraziť detaily
3/202024.03.2020Zmluva o poskytovaní služiebIng. Štefan Pucko
Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik
Zobraziť detaily
2/202013.01.2020Mandátna zmluva-zabezpečenie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávaniaTOMIN s.r.o
Húsková 1283/11, 040 23 Košice
Zobraziť detaily
1/202013.01.2020Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižniceKOMENSKY s.r.o
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Zobraziť detaily