Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva