Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavného kontrolóra obce

Dátum uverejnenia: 27.09.2023

Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavného kontrolóra obce