Zápisnica z okrskovej volebnej komisie – Voľby prezidenta SR

Dátum uverejnenia: 09.04.2024

Zápisnica z okrskovej volebnej komisie – Voľby prezidenta SR