Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného čísla