Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbnica 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030

Dátum zverejnenia: 28.07.2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbnica 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030