Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vrbnica