Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o poplatkoch za služby

Dátum zverejnenia: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o poplatkoch za služby