Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dátum zverejnenia: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb