Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o vylepovaní volebných plagátov

Dátum zverejnenia: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o vylepovaní volebných plagátov