VZN ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2017 o poplatkoch za služby

Dátum zverejnenia: 05.12.2023

VZN ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2017 o poplatkoch za služby