VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2017 o poplatkoch za služby

Dátum zverejnenia: 20.02.2024

VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2017 o poplatkoch za služby