VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 20.02.2024

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica