VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 05.12.2023

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Vrbnica