VZN o miestnych daniach na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 15.12.2023

VZN o miestnych daniach na území obce Vrbnica