VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica

Dátum zverejnenia: 20.02.2024

VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica