VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica

Dátum zverejnenia: 05.12.2023

VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Vrbnica