VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 20.02.2024

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica