VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica

Dátum zverejnenia: 05.12.2023

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Vrbnica