VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vrbnica počas volebnej kampane

Dátum zverejnenia: 20.02.2024

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vrbnica počas volebnej kampane