Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.07.2023

Dátum zverejnenia: 28.07.2023

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.07.2023