Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.2023

Dátum zverejnenia: 26.09.2023

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.2023