Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2023

Dátum zverejnenia: 30.06.2023

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2023