Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.12.2023

Dátum zverejnenia: 18.01.2024

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.12.2023