Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.04.2023

Dátum zverejnenia: 27.04.2023

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.04.2023