Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 26.01.2023

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva