Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Dátum zverejnenia: 16.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti